Gisela Kleinlein, 4 marzo 2005, Napoli
       
     
MOSTRA006.jpg
       
     
MOSTRA018.jpg
       
     
MOSTRA022.jpg
       
     
MOSTRA023.jpg
       
     
MOSTRA008.jpg
       
     
MOSTRA009.jpg
       
     
 Gisela Kleinlein,  Senza Titolo , 2003, gomma, cm 143x125x5
       
     
 Gisela Kleinlein,  Senza titolo , 2004, compensato, vernice, cm 61x61x19
       
     
 Gisela Kleinlein, 4 marzo 2005, Napoli
       
     

Gisela Kleinlein, 4 marzo 2005, Napoli

MOSTRA006.jpg
       
     
MOSTRA018.jpg
       
     
MOSTRA022.jpg
       
     
MOSTRA023.jpg
       
     
MOSTRA008.jpg
       
     
MOSTRA009.jpg
       
     
 Gisela Kleinlein,  Senza Titolo , 2003, gomma, cm 143x125x5
       
     

Gisela Kleinlein, Senza Titolo, 2003, gomma, cm 143x125x5

 Gisela Kleinlein,  Senza titolo , 2004, compensato, vernice, cm 61x61x19
       
     

Gisela Kleinlein, Senza titolo, 2004, compensato, vernice,
cm 61x61x19