Umberto Manzo, 21 gennaio 1987 Napoli
       
     
manzo napoli 1987_2 low.jpg
       
     
 Umberto Manzo, 21 gennaio 1987 Napoli
       
     

Umberto Manzo, 21 gennaio 1987 Napoli

manzo napoli 1987_2 low.jpg